Hội thảo phát huy tiềm năng nội lực của Công ty thiết kế lâm nghiệp

Nhằm định hướng đến sự phát triển bền vững, đảm bảo tốt các yêu cầu trong quản lý đã được lãnh đạo Tổng công ty Giấy Việt Nam giao cho đơn vị. Ngày 04/12/2018, tại trụ sở Công ty thiết kế lâm nghiệp tổ chức buổi toạ đàm thân mật giữa lãnh đạo và toàn thể CBCNV công ty để đánh giá điểm mạnh, điểm yếu nguồn nội lực của mình để xây dựng chiến lược phát triển. Không phải doanh nghiệp nào khi bắt đầu hoạt động cũng có đầy đủ nguồn nội lực mà phải trải qua quá trình xây dựng và tích lũy lâu dài.

Nội lực đã được đồng chí Nguyễn Văn Hiên- giám đốc công ty chỉ ra chính là nguồn nhân lực, khách hàng, là năng lực quản lý, kinh doanh của công ty, là công nghệ, là thương hiệu, uy tín của dịch vụ mà đơn vị sở hữu…. Toàn thể CBCNV đã thẳng thắn nêu lên những quan điểm của mình nhằm phát huy tối đa nội lực hiện có. Với kỳ vọng là bước đột phá tạo nên sự phát triển mới, lãnh đạo đơn vị mong muốn CBCNV phải đổi mới tư duy để không chỉ sử dụng hiệu quả nguồn nội lực hiện có mà còn mở rộng, tích lũy, tạo ra sự đột phá trong bước phát triển, mở rộng sản xuất kinh doanh, cải thiện thu nhập cho người lao động, hoàn thành nhiệm vụ được Tổng công ty Giấy Việt Nam giao cho. Đây không chỉ là trách nhiệm của Ban lãnh đạo mà là của mỗi người lao động cần phải thay đổi cách nghĩ, cách làm của chính mình đem lại hiệu quả cao nhất góp phần xây dựng Công ty thiết kế lâm nghiệp phát triển toàn diện./.

Đồng chí Nguyễn Văn Hiên – Giám đốc Công ty Thiết kế lâm nghiệp phát biểu tại hội nghị

Cán bộ công nhân viên Công ty Thiết kế lâm nghiệp

Văn Phan