HUẤN LUYỆN KIẾN THỨC AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG CHO CBCNV

Nhằm trang bị kiến thức và kỹ năng để CBCNV chủ động phòng tránh, đảm bảo an toàn trong lao động và công tác, Công ty thiết kế lâm nghiệp vừa phối hợp với Trường Cao đẳng Công thương Phú Thọ tổ chức khóa huấn luyện an toàn vệ sinh lao động năm 2019 cho toàn bộ CBCNV.

Đây là khóa huấn luyện được tổ chức thường kỳ, nhằm trang bị cho CBCNV những nội dung hết sức cơ bản và thiết thực về an toàn, vệ sinh lao động; công tác tổ chức quản lý và thực hiện các qui định về an toàn, vệ sinh lao động trong doanh nghiệp; các yếu tố nguy hiểm, có hại trong sản xuất; đánh giá các nguy cơ trong sản xuất; các yếu tố nguy hiểm, có hại khi làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về ATLĐ, VSLĐ; kỹ thuật an toàn lao động, vệ sinh lao động khi làm công việc hoặc vận hành thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn vệ sinh lao động. Đặc biệt, khóa học còn tổ chức huấn luyện theo đặc thù riêng của công việc điều tra thiết kế rừng như đưa ra một số tình huống, sự cố giả định khi xảy ra mất an toàn lao động, tai nạn lao động từ điều kiện làm việc thực tế để các học viên trải nghiệm và giải quyết các tình huống cấp bách đó, góp phần giảm thiểu tối đa thiệt hại về con người và tài sản cho đơn vị khi xảy ra tại nạn lao động.

Một số hình ảnh tại buổi huấn luyện

Văn Bình