Danh bạ điện thoại

Danh bạ điện thoại TT Họ tên Chức vụ ĐT liên hệ Hình ảnh 1 Nguyễn Văn Hiên Giám đốc 0984881344   2 Trương Trọng Nhận Phó Giám đốc 0973566745   3 Lê Thị Quỳnh Nga ...