Danh bạ điện thoại

Danh bạ điện thoại TT Họ tên Chức vụ ĐT liên hệ Hình ảnh 1 Nguyễn Văn Hiên Giám đốc 0984881344   2 Phan Văn Bình Phó Giám đốc 0985141930   3 Lê Thị Quỳnh Nga Kế toán ...