Hội nghị sơ kết hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

           Sáng ngày 11/8/2022, Đại diện công đoàn Công ty thiết kế lâm nghiệp đã tham dự hội nghị sơ kết hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 và tổng kết hai năm thực hiện quy chế thưởng “ Ý tưởng sáng tạo” do Ban Thường vụ Công đoàn Tổng công ty Giấy Việt Nam tổ chức.

         Sáu tháng đầu năm 2022 tình hình kinh tế xã hội cả nước chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid -19, trên địa bàn công ty hoạt động bùng phát dịch mạnh, số người lao động bị nhiễm bệnh phải cách ly điều trị tăng, ảnh hưởng đến năng suất lao động của đơn vị. Trước tình hình đó, Công đoàn công ty thiết kế lâm nghiệp đã cùng lãnh đạo Công ty hướng dẫn thực hiện kịp thời các biện pháp để giảm thiểu thấp nhất tác động của dịch bệnh đối với hoạt động sản xuất kinh doanh và đã đạt được kết quả mong đợi

          Trong 2 năm qua công đoàn Công ty thiết kế lâm nghiệp đã hưởng ứng thực hiện và đạt 02 giải tập thể, 03 giải cá nhân trong chương trình “Ý tưởng sáng tạo” do Công đoàn Tổng Công ty Giấy Việt Nam tổ chức.      

(Đồng chí Nguyễn Văn Hiên-Giám đốc Công ty trao giấy khen cho tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào “Ý tưởng sáng tạo” giai đoạn 2020-2022).

          Giải thưởng  là sự động viên, khích lệ lớn dành cho đoàn viên công đoàn và tập thể công ty thiết kế lâm nghiệp.

         Về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022: Tiếp tục triển khai thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm được Ban Thường vụ Tổng Công ty Giấy Việt Nam giao; Chủ động phối hợp nắm chắc tình hình, tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, công nhân, người lao động để phản ảnh, đề xuất cấp trên, phối hợp với chính quyền và các ngành chức năng giải quyết kịp thời quyền lợi chính đáng, hợp pháp của đoàn viên, người lao động.

          Kiện toàn, củng cố, xây dựng tổ chức công đoàn; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn trong đó, chú ý phối hợp với các đoàn thể chăm lo, cải thiện điều kiện làm việc, đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động.

          Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong đó tiếp tục đẩy mạnh chương trình “Một triệu sáng kiến” giai đoạn 2; phong trào “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”; phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”…nhằm nâng cao năng suất, chất lượng hiệu quả công tác. Vận động đoàn viên, người lao động tích cực tham gia đóng góp xây dựng các loại quỹ do địa phương phát động…

          Phối hợp với các đơn vị trong và ngoài Tổng công ty tổ chức hoạt động giao lưu  văn nghệ, thể dục- thể thao nhân các ngày lễ lớn của đất nước, các ngày kỷ niệm trong năm.

VB: Tú Oanh