GIAO HỮU BÓNG ĐÁ, CHÀO XUÂN MẬU TUẤT 2018

Ngay sau ngày ra quân đầu năm, Công đoàn & Đoàn thanh niên Công ty thiết kế Lâm nghiệp đã tổ chức trận giao hữu bóng đá giữa Liên quân Văn phòng và Đội thiết kế ngoại ...