HỘI NGHỊ SƠ KẾT ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH GIỮA NHIỆM KỲ 2015-2020 VÀ SƠ KẾT CÔNG TÁC ĐẢNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018

Ngày 29 tháng 8 năm 2018, Chi bộ Công ty thiết kế lâm nghiệp đã tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ (2015 – 2020) và sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2018.

Hội nghị đã nghe đồng chí Đặng Xuân Trường – Phó Bí thư Chi bộ trình bày báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ (2015 – 2020) và sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2018. Qua nửa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội, chi bộ chỉ đạo tổ chức nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, tích cực, với tinh thần trách nhiệm cao; xác định nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên là nhiệm vụ trọng tâm, một yêu cầu cấp thiết trong công tác xây dựng Đảng. Tạo ra sự chuyển biến quan trọng về xây dựng tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên. Chi bộ đã rà soát, bổ sung quy chế làm việc, xác định mối quan hệ công tác giữa tổ chức đảng với chính quyền và công đoàn; phát huy được vai trò hạt nhân chính trị;

Đồng chí Đặng Xuân Trường – Trưởng Phòng Tổ chức CT Thiết kế phát biểu tại hội nghị

Chi bộ đã thường xuyên chú trọng công tác lãnh đạo chính trị tư tưởng, lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, xây dựng chi bộ, cơ quan trong sạch, vững mạnh, không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Công tác xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh có chuyển biến tích cực; nội dung, phương thức hoạt động có sự đổi mới. Thực hiện nghiêm túc công tác đảng viên, công tác bảo vệ chính trị nội bộ và công tác kiểm tra, giám sát. Cấp ủy luôn quan tâm lãnh đạo, tạo điều kiện để Công đoàn, Đoàn thanh niên hoạt động đúng Điều lệ và có hiệu quả. 

Bên cạnh đó, dự thảo báo cáo cũng đã chỉ ra những hạn chế, nguyên nhân và biện pháp khắc phục và từ đó đề ra phương hướng, giải pháp trọng tâm phát triển Chi bộ trong nửa cuối nhiệm kỳ.

Tham gia thảo luận tại Hội nghị, các đảng viên của Chi bộ đã đưa ra nhiều ý kiến góp ý nhằm tìm ra những biện pháp hoàn thành các chỉ tiêu còn lại mà Nghị quyết Đại hội đã đề ra. Trong đó tập trung vào các vấn đề như: nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; tăng cường công kiểm tra giám sát; đẩy mạnh công tác phát triển đảng…

Có mặt tham dự và chỉ đạo, Đồng chí Đào Ngọc Cường- Ủy viên BCH Đảng bộ, Chánh Văn phòng Đảng ủy Tổng công ty Giấy Việt Nam đánh giá cao những kết quả mà Chi bộ đã đạt được trong nửa đầu nhiệm kỳ 2015-2020, đồng thời nhấn mạnh một số điểm mà Cấp ủy Chi bộ cần tiếp tục phát huy thực hiện. Trong đó, chú trọng công tác kiểm tra – giám sát; công tác lãnh đạo xây dựng Đảng và các tổ chức đoàn thể.

Đồng chí Đào Ngọc Cường – Chánh Văn phòng Tổng công ty Giấy Việt Nam phát biểu tại hội nghị

Văn Hiên