Đẩy mạnh việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của Cấp ủy chi bộ

Thực hiện công tác kiểm tra, giám sát của Chi bộ công ty thiết kế lâm nghiệp năm 2018, kết hợp với chính quyền trong kiểm tra chất lượng công tác thiết kế.

Ngày 05 tháng 12 năm 2018 đại diện lãnh đạo Chi bộ công ty thiết kế lâm nghiệp đã chủ động phối hợp với lãnh đạo Công ty lâm nghiệp Thanh Hoà cùng các cán bộ kỹ thuật của 2 đơn vị tiến hành kiểm tra đánh giá quy trình, chất lượng thiết kế khai thác kế hoạch năm 2019 tại một số lô rừng thuộc sự quản lý của Công ty lâm nghiệp Thanh Hoà. Cũng trong buổi làm việc, lãnh đạo 2 đơn vị đã trao đổi các giải pháp nâng cao chất lượng rừng và đánh giá điều kiện sinh trưởng của một số loại cây nguyên liệu, cùng hướng đến phải hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được Tổng công ty Giấy Việt Nam giao cho.

Lãnh đạo cùng cán bộ kỹ thuật của hai đơn vị

Văn Hiên