HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2020

    Sáng 2/3/2020, tại trụ sở Công ty thiết kế lâm nghiệp- Khu 10, Xã Phù Ninh, Huyện Phù Ninh, Tỉnh Phú Thọ, Ban Lãnh đạo Công ty phối hợp cùng Ban Chấp hành Công đoàn Công ty tổ chức Hội nghị người lao động năm 2020. Về dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Xinh-y viên BTV Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Giấy Việt Nam, các đồng chí đại biểu đại diện cho các phòng ban của Tổng công ty cùng toàn thể CBCNV Công ty thiết kế lâm nghiệp.

    Hội nghị đã được nghe các báo cáo về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 của công ty; báo cáo công khai tài chính năm 2019; báo cáo của Công đoàn công ty về việc thực hiện các chế độ chính sách đối với người lao động, thực hiện thỏa ước lao động tập thể; Hội nghị đã tổng hợp 05 kiến nghị liên quan đến công tác sản xuất, việc làm, đời sống, điều kiện làm việc của cán bộ, công nhân lao động; các kiến nghị đã được đồng chí Nguyễn Văn Hiên-Giám đốc công ty giải đáp, trả lời.

     Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Xinh-y viên BTV Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Giấy Việt Nam ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đã đạt được của công ty trong năm 2019. Đồng chí tin tưởng với nội lực, các điều kiện hiện tại cộng với tinh thần cầu thị, khắc phục hạn chế, phát huy những ưu điểm của lãnh đạo và người lao động, công ty sẽ tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

    Cũng trong chương trình Hội nghị đã tiến hành tổng kết phong trào thi đua yêu nước giai đoạn từ năm 2015-2019; vinh danh, công nhận và khen thưởng 11 cá nhân là những gương “điển hình tiên tiến” tại đơn vị. Ban lãnh đạo đơn vị kêu gọi và mong muốn tiếp tục nhân rộng những gương “điển hình tiên tiến” trong những năm tiếp theo.

     Hội nghị người lao động năm 2020 đã diễn ra thành công tốt đẹp với sự đồng lòng của tập thể người lao động Công ty, phát huy tinh thần đoàn kết, bản lĩnh, trí tuệ, sáng tạo, chung sức vượt qua khó khăn, thách thức để hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020; tiếp tục xây dựng Công ty ngày càng phát triển, uy tín và chất lượng./.

      CBCNV công ty Thiết kế lâm nghiệp :

Đặng Trường