Công ty Thiết kế lâm nghiệp tuyển dụng Cán bộ công nhân viên

Công ty Thiết kế lâm nghiệp thông báo tuyển dụng, nhân viên đội thiết kế Ngoại nghiệp.

Mọi chi tiết xem trong thông báo. 

Trân trọng !

Văn Hiên