Hội nghị sơ kết hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

           Sáng ngày 11/8/2022, Đại diện công đoàn Công ty thiết kế lâm nghiệp đã tham dự hội nghị sơ kết hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 ...