Lễ kết nạp đảng viên mới

Sáng ngày 26/4/2019, Chi bộ Công ty thiết kế lâm tổ chức Lễ kết nạp đảng viên cho quần chúng ưu tú với sự có mặt đầy đủ các đồng chí đảng viên trong Chi bộ.

Lễ kết nạp được diễn ra trong không khí trang nghiêm theo đúng Điều lệ cho đảng viên mới. Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Văn Hiên – Bí thư Chi bộ đã trao Quyết định kết nạp đảng viên của Đảng ủy Tổng công ty Giấy Việt Nam cho các Đảng viên mới kết nạp, đồng thời cũng nêu rõ nhiệm vụ, quyền hạn của người đảng viên, nhiệm vụ của Chi bộ và phân công đảng viên chính thức giúp đỡ đảng viên dự bị.

Đ/c Nguyễn Văn Hiên – Bí thư Chi bộ đã trao Quyết định kết nạp đảng viên của Đảng ủy Các cơ quan tỉnh cho Đảng viên mới kết nạp

Sau khi nhận Quyết định kết nạp Đảng viên, đứng dưới cờ Tổ quốc, cờ Đảng và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, các đảng viên mới đã đọc lời tuyên thệ tuyệt đối trung thành với lý tưởng cách mạng, chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và hứa sẽ tiếp tục phấn đấu để luôn xứng đáng là người đảng viên gương mẫu, đóng góp sức mình xây dựng Chi bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh./.

Xuân Trường