Danh bạ điện thoại

Danh bạ điện thoại

TT

Họ tên

Chức vụ

ĐT liên hệ

Hình ảnh

1

Nguyễn Văn Hiên

Giám đốc

0984881344

 

2

Trương Trọng Nhận

Phó Giám đốc

0973566745

 

3

Lê Thị Quỳnh Nga

Kế toán trưởng

0988820468

 

4

Nguyễn Văn Phan

Trưởng phòng Kế hoạch kỹ thuật

0974462358

 

5

Đặng Xuân Trường

Trưởng Phòng TC- HC

0912132021