Phối hợp công tác kiểm tra, giám sát của Chi bộ Đảng, chính quyền về công tác thiết kế

Thực
hiện chương trình kiểm tra giám sát của chi bộ công ty thiết kế lâm nghiệp năm
2018. Cấp ủy Chi bộ Đảng công
ty đã tiến hành kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ chức trách được giao của đảng
viên trong việc giám sát chất lượng thiết kế khai
thác kế hoạch năm 2018.

Xác định đây là nhiệm vụ
trọng tâm, Cấp ủy đã tập trung kiểm tra về trách nhiệm giám sát quy trình thiết
kế hiện trường, về các mối quan hệ công tác với cơ sở, về các biểu hiện nghi
vấn liên quan đến tiêu cực ….

Qua quá trình kiểm tra nghiêm túc, Cấp ủy chi bộ nhận
thấy việc giám sát của các đồng chí được phân công bước đầu ghi nhận đã đạt yêu
cầu, các chỉ tiêu điều tra nằm trong giới hạn cho phép, quy trình kỹ thuật được
các tổ thiết kế tuân thủ…Trong thời gian tiếp theo, Cấp ủy sẽ tiếp tục kiểm tra
giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của các đảng viên được giao trong công tác
này.

Một số hình ảnh trong việc phối hợp kiểm tra của cấp
ủy:

Văn Hiên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *