Danh bạ điện thoại

TT Họ tên Chức vụ ĐT liên hệ Hình ảnh
1 Nguyễn Văn Hiên Giám đốc  0984.881.344  
2 Phan Văn Bình Phó Giám đốc  0985.141.930  
3 Trần Thị Liên Kế toán trưởng  01698.605.287  
4 Nguyễn Văn Phan TP Kế hoạch kỹ thuật  0974.462.358  
5 Đặng Xuân Trường TP Tổ chức – hành chính  0912.132.021  

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *